HƯỚNG DẪN FAKE IP BẰNG ADD ON TRÊN FIREFOX
Bước 1: Bạn tìm kiếm cụm từ < FoxyProxy >
Link tải FoxyProxy: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/foxyproxy-standard/

 

BƯỚC 2: Thêm vào Firefox

 


Bước 3:
Tiếp theo chọn THÊM(A)

 

Bước 4 và 5: Bạn chọn theo Bước 4 Bước 5 để cài đặt add proxy