Hiển thị tất cả 6 kết quả

Liên hệ

 • Giá: Lh: 0855.888.822
 • Vị trí: Ocean Park Hưng yên
 • Quy mô: 18,6ha
 • Số lượng: 2,326 căn
 • Loại hình: Shophouse, liền kề, đơn lập, song lập

Liên hệ

 • Giá: Lh: 0855.888.822
 • Vị trí: Ocean Park Hưng yên
 • Quy mô: 14ha
 • Số lượng: 1,461 căn
 • Loại hình: Shophouse, liền kề, đơn lập, song lập

Liên hệ

 • Giá: Lh: 0855.888.822
 • Vị trí: Ocean Park Hưng yên
 • Quy mô: 11ha
 • Số lượng: 1,372 căn
 • Loại hình: Shophouse, liền kề, đơn lập, song lập

Liên hệ

 • Giá: Lh: 0855.888.822
 • Vị trí: Ocean Park Hưng yên
 • Quy mô: 9,2ha
 • Số lượng: 724 căn
 • Loại hình: Shophouse, liền kề, đơn lập, song lập

Liên hệ

 • Giá: Lh: 0855.888.822
 • Vị trí: Ocean Park Hưng yên
 • Quy mô: 7,3ha
 • Số lượng: 387 căn
 • Loại hình: Biệt thự đơn lập, song lập

Liên hệ

 • Giá: Lh: 0855.888.822
 • Vị trí: Ocean Park Hưng yên
 • Quy mô: 36,88ha
 • Số lượng: 2.168 căn
 • Loại hình: Shophouse, liền kề, đơn lập, song lập